Hopp til innholdet

VILKÅR

Regler for leietaker:

  • Må ha MC klasse-A førerkort.
  • Må ha hatt lappen i mer enn 2 år, og være over 30 år.
  • Besikte kjøretøy, og gå god for sykkelens stand ved å signere ut kontrakt før overtakelse.

 

Generelle regler for leie:

Sykkelen skal leveres tilbake i samme stand som ved utleie, med dette menes med at:

  • – Bensin skal være fylt opp, om ikke annet er gjort til enighet med utleier. ( Bensin pris + 300 kr i gebyr om sykkelen ikke er fylt opp ved tilbakelevering)
  • – Sykkelen skal være vasket og ren, om ikke annet er gjort til enighet med utleier. ( 500 kr i gebyr om sykkelen ikke er vasket over )
  • – Sykkelen skal fungere og se ut som, slik den gjorde da den ble utleid.
  • – Om sykkelen kommer tilbake skitten, eller uten bensin, vil utleier kreve etterbetaling av påfylling, og kr 500 for vask.
  • – Om ferjer er benyttet ila. leieperioden, må dette også etterbetales til leietaker i slutten av leieperioden.

 

  • Ved skade eller havari, betales en egenandel av leier på kr 6000.
  • Sykkelen blir leiet ut med maksimal kjøre-distanse: 300 km pr. dag, om ikke annet er gjort til enighet med utleier.  
  • Overskridelse av distanse på sykkel, vil bli belastet med 4 kr per kilometer.
  • Sykkelen blir leid ut i en 24 timers periode, eksempel: Leier henter sykkelen kl. 19:00 lørdag, for 1 dags leie, og leverer tilbake før kl. 19:00 søndag.
  • Ved forsinket levering, påløper ett tilleggs-gebyr på kr 150 per klokketime, om ikke annet er gjort til enighet med utleier.  
  • Leier har alene ansvaret for sykkelen i påbegynt leie.
  • Ved utleie for øvelses kjøring har ledsager/kjørelærer ansvaret for leie-sykkelen, og skal påse att alle regler blir fulgt.